Privacyverklaring

Oking Natural Health Center is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik neem de privacy van mijn patiënten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Je persoonlijke gegevens zal ik dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Mijn gegevens:

Yulan Wu
Binnenwatersloot 21
2611 BJ Delft
tel-015-7500943

https://www.31acupunctuur.com
31acupunctuur@gmail.com
KvK 68528183

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruik van mijn diensten en website verstrek jij allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die bewaard worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bij het maken van een afspraak op deze website, tijdens een intake en behandelingen, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.
 • Jouw internetbrowser en apparaattype als je mijn website bezoekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Oking Natural Health Center kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens over je gezondheidssituatie.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via 31acupunctuur@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Oking Natural Health Center verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te leveren, ofwel mijn behandelingen.
 • Het afhandelen van jouw betalingen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het verbeteren van de website.
 • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn financiële administratie en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oking Natural Health Center neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf of een medewerker van Oking Natural Health Center) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Oking Natural Health Center bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

De gegevens met betrekking tot je gezondheidssituatie en de voortgang van de behandeling moet ik wettelijk bewaren tot 20 jaar nadat de behandelingen beëindigd zijn.

Je naam, adres en geboortedatum staan op de nota’s die je krijgt toegestuurd om je behandeling te declareren bij je zorgverzekeraar. Deze gegevens blijven bewaard in mijn boekhoudprogramma. Wettelijke bewaartermijn van mijn administratie voor de belastingdienst: 7 jaar.

Gegevens die je invult op mijn website, in het contactformulier of het afsprakenformulier worden steeds op 1 januari gewist uit het systeem.

Gegevens die je deelt via e-mail of telefonisch worden ook jaarlijks, op 1 januari verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens nooit door en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Oking Natural Health Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik maak gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien beschikbaar):

 • Google Analytics – Bezoekersstatistieken website

Cookies, of vergelijkbare technieken, op deze website

Oking Natural Health Center gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw instellingen onthouden worden bij het maken van een afspraak via het online afsprakensysteem.

Analytische cookies

Ik gebruik Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op mijn website in kaart te brengen. Met als doel de website en jouw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers. Bewaartermijn: 26 maanden.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Je kunt je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of informatie die eerder is opgeslagen verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te zien hoe je dit kunt doen. 

Mogelijkheden die je hierin hebt:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
 • Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Meer informatie over cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oking Natural Health Center en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 31acupunctuur@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Oking Natural Health Center wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligd heb

Oking Natural Health Center neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via 31acupunctuur@gmail.com

Je gegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): de gegevens die jij verstrekt via mijn website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens die door mij of door eerder genoemde derden worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2021 en kan op ieder moment gewijzigd worden.